WELKOM OP DE SITE VAN CO2minder      
  Welkom
Welkom op de website van CO2minder. CO2minder is een organisatieadviesbureau met als specifiek aandachtsgebied het rekening houden met de CO2 problematiek. Dit houdt in het bewust maken van mensen van het CO2 probleem en het helpen te komen tot oplossingen voor dit probleem. De naam CO2minder is gebaseerd op het Engelse werkwoord 'to mind', of wel 'rekening houden met', 'geven om', 'zich aantrekken van'.


CO2minder
CO2minder heeft als missie het bij organisaties inbrengen van innovatieve ideeŽn, met name op het gebied van CO2 reductie en de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen door de organisatie of door de aan haar gelieerde particulieren. CO2minder wil voor organisaties toepassingen hiervoor bedenken en helpen om deze toepassingen te realiseren.


Werkwijze
CO2minder ontwikkelt voor organisaties concepten, of helpt organisaties bij het ontwikkelen van concepten. Veel organisaties hebben behoefte om iets te doen aan CO2 reductie, maar hebben dat nog niet in hun bedrijfsvoering verwerkt. Bij concepten gaat het om zaken die de betreffende organisatie niet al in haar bedrijfsvoering heeft, maar wel goed kan meenemen of gebruiken. De organisatie kan hiermee werken aan een groen imago, maar ook aan innovatie van de bedrijfsvoering, en aan het uitbreiden van haar producten en diensten.

De werkwijze van CO2minder, die in de pagina's onder het kopje 'Wat doet CO2minder' nader wordt toegelicht, laat zich als volgt uitbeelden: diagram met stappen voor het ontwikkelen van een concept


CO2minder en ADVICOM
CO2minder is een werknaam van ADVICOM voor de activiteiten op het gebied van het bedenken van concepten om CO2 terug te dringen terwijl de organisatie in kwestie daar tegelijkertijd voordeel aan heeft in de vorm van nieuwe diensten, beter imago, minder kosten, etcetera.